2018.02.17 14:15

v

조회 수 128 댓글 0

프롤릭스]

 패트롤n 62   98      100       4만.   ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

블릿칸   79    78      100       2만.ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

프롤릭스100  70      90        2만.  ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

 

크루저 s   60 82 100                      ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

홉라이트 89 81 74 // 94 92 34       4.0ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

핸드캐넌 84 25 100

쿼더주카셋 ㅍ

쿼더 84 78 84

레지온 90 100 61 (공 4/7)              ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

바주카 70 50 100                  

오닉 95 25 96

옵테릭스 100 72 37

쇼크 79 39 100

스타쉽 93 100 29

쿼러시어 72 75 95

스나이퍼 91 83 86

스타쉽 70 88 84                                       ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ팔림

크롤러n 98 23 86  // 84 87 50

오프로더 100 24 94

토틀러n 100 35 76

키위 100 10 100          

워커n 97 84 37

코벳 84 97 26

하이로더n 86 85 74

 

바탈리언 98 94 20

레지먼트 95 99 25

스쿼칸 100 62 60

레지온 93 87 40 // 88 90 28

블칸 98 95 27 // 44 75 100

콥칸 89 91 27

플덱 100 93 25 // 83 97 22

킹 2 30 89 99 // 66 100 76

쿼러시어 100 100 (공 x)

dy8563 ㅋㅌ


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5802 S템 쓰래기~4.0굳옵 삽니다 1 머털도사 2018.04.20 224
5801 호크아이삽니다 한니발라이징 2018.04.20 75
5800 4.0 ㅍㅍ 1 chip 2018.04.19 126
5799 바카s 4.0팔아여 5성피프짱짱 2018.04.19 84
5798 평일 주말 동접자 몇명정도 되나요? 1 신기 2018.04.19 298
5797 게임중에 대기실로 튕기면서 뱊 까이는 현상 6 file 레이센 2018.04.18 158
5796 아직 살아있었다니 1 고라임즈™ 2018.04.18 174
5795 최고의 걸그룹 누구임 ㄱㄱ 1 無。 2018.04.18 162
5794 팔랑스G 옵션평가좀요 2 안경원 2018.04.17 205
5793 상강 대량 팜 개당 283만 Jamezz 2018.04.17 90
5792 3.5템 몇개삽니다(공체옵) y0u1me2 2018.04.17 55
5791 노바1492 퀘스트 깰려면 몇 성이상 유닛 있... 1 앙그라마이뉴 2018.04.17 119
5790 스파이더S+그라비스N+레이저S+골든볼 無。 2018.04.17 178
5789 4.0레디650ㅍㅍㅍ 류원 2018.04.16 89
5788 지렸다 2 file 명박이 2018.04.16 263
5787 프롤g 삽니다 구사재경기 2018.04.16 60
5786 클라이언트 버젼이 맞지 않다 해서 nova 최... 1 은고래 2018.04.16 135
5785 놉돈 1000 ㅅㅅㅅㅅㅅ 빈잉 2018.04.15 125
5784 전섭지존스나셋9 / 아이디템통 18 6 미띠 2018.04.14 374
5783 3.5 몇개 삽니다. 1 개릴라 2018.04.14 110
Board Pagination Prev 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 502 Next
/ 502